Organizatorzy

MIASTO WROCŁAW

„Kwiatem Europy” nazwał Wrocław siedemnastowieczny poeta Heneliusz, a współczesny, znakomity historyk brytyjski Norman Davies tak właśnie zatytułował monografię miasta napisaną na jego tysiąclecie – „Die Blume Europas”. Kwiaty najlepiej udają się nad wodą i Wrocław rozwinął się na brzegach Odry i na wyspach odrzańskich, gdzie można było rzekę przejść w bród. 


FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO

Głównym celem Fundacji Tygodnika Powszechnego jest pogłębianie i promowanie demokratycznego modelu społecznego opartego na chrześcijańskich wartościach, pogłębianie idei wolności słowa oraz wolnych i niezależnych mediów, promowanie czytelnictwa i edukacji, pogłębianie i promowanie kultury oraz nauki polskiej w Europie i na świecie.


OŚRODEK „PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ”

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” to samorządowa instytucja kultury, która powstała w 2007 r. Jej celem jest  upowszechnianie powojennej historii i dziedzictwa kulturowego stworzonego przez Polaków po II wojnie światowej we Wrocławiu i na ziemiach zachodnich, prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej …


MUZEUM HISTORII POLSKI

Muzeum Historii Polski powstało w maju 2006 roku. Ma popularyzować i promować historię Polski, odwołując się do najnowszych badań, podejmując nie tylko chwalebne, ale i trudne tematy naszych dziejów. Zostały rozstrzygnięte dwa międzynarodowe konkursy…


EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Europejskie Centrum Solidarności to instytucja kultury powołana do życia w 2007 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, miasto Gdańsk, samorząd województwa pomorskiego, NSZZ „Solidarność” i Fundację Centrum Solidarności.


INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu to największa w Polsce instytucja prowadząca badania dziejów Polski w dwudziestym wieku, powołana na mocy ustawy sejmowej z dnia 18 grudnia 1998 roku. Instytut działa od 30 czerwca 2000 roku.