Partnerzy

TYGODNIK POWSZECHNY

„Tygodnik Powszechny” – katolickie pismo społeczno-kulturalne ukazuję się co środę, w całej Polsce, w nakładzie 40 000 egzemplarzy. Jest prestiżowym tygodnikiem opinii, a od kilku lat, dzięki działalności pozawydawniczej także instytucją kultury. Redakcja „Tygodnika Powszechnego” znajduje się w Krakowie, przy ul. Wiślnej 12. Redaktorem naczelnym pisma jest Piotr Mucharski.


DEMARCO EUROPEAN ART FOUNDATION

Demarco European Art Foundation – instytucja założona przez Richarda Demarco i prowadzona wspólnie z Terry Ann Newman, realizuje działalność edukacyjną i artystyczną służącą promowaniu dialogu międzykulturowego, organizacji prezentacji na Międzynarodowym Festiwalu Edynburskim, organizacji ekspedycji artystycznych.


INSTYTUT LITERACKI

Instytut Literacki został założony z inicjatywy Jerzego Giedroycia 1946 roku w Rzymie, a od 1947 roku działał w Maisons-Laffitte pod Paryżem. Wydawał miesięcznik „Kultura”, kwartlnik „Zeszyty Historyczne” oraz książki w serii Biblioteka „Kultury”. Przyczynił się walnie – jako jeden z najważniejszych polskich ośrodków politycznych na emigracji – do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1989 roku.


INSTYTUT HISTORYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO


FUNDACJA KONRADA ADENAUERA

Fundacja Konrada Adenauera jest niemiecką fundacją polityczną zbliżoną ideowo do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU). Międzynarodową działalność prowadzi od 50 lat w ponad 120 krajach. Fundacja przyczynia się do rozwoju demokracji, państwa prawa i społecznej gospodarki rynkowej na świecie, wspierając dialog w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, oraz porozumienie między kulturami i religiami.


KINO NOWE HORYZONTY

Miłośnikom sztuki filmowej obiekt ten jest świetnie znany, gdyż od 2006 roku jest to główne kino największego festiwalu filmowego w Polsce T-Mobile Nowe Horyzonty. Programem oraz zarządzaniem obiektem zajmuje się w pełni Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, a gospodarzem obiektu jest Roman Gutek. 


KONSPIRA

Centrum Edukacji Historycznej „Konspira” jest ośrodkiem kultury nawiązującym do historii wrocławskiej opozycji antykomunistycznej. Funkcjonujący od kilku miesięcy lokal staje się coraz popularniejszym miejscem twórczego fermentu oraz spotkań i dyskusji. Nie tylko historycznych


CAFETHEA

CaféTHEA to nowa przestrzeń Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Umiejscowiona w Przejściu Żelaźniczym – tuż obok siedziby Instytutu, vis a vis Kina Teatralnego – stanowić ma centrum informacji teatralnej dla Wrocławia i Dolnego Śląska, a także spełniać funkcje recepcyjne podczas wydarzeń w Instytucie. Oczekując na spektakl lub na projekcję w Sali Kinowej, widz będzie mógł przejrzeć prasę teatralną, skorzystać z internetu, napić się kawy. W podręcznym księgozbiorze nasi goście będą mieli do dyspozycji najważniejsze pozycje z zakresu teatrologii, kulturoznawstwa i antropologii widowisk, uzupełnione o liczne materiały audiowizualne.


NARODOWE CENTRUM KULTURY

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje


RADIO TOK FM

Partner medialny festiwalu.