CAFETHEA

CaféTHEA to nowa przestrzeń Instytutu im. Jerzego Grotowskiego. Umiejscowiona w Przejściu Żelaźniczym – tuż obok siedziby Instytutu, vis a vis Kina Teatralnego – stanowić ma centrum informacji teatralnej dla Wrocławia i Dolnego Śląska, a także spełniać funkcje recepcyjne podczas wydarzeń w Instytucie. Oczekując na spektakl lub na projekcję w Sali Kinowej, widz będzie mógł przejrzeć prasę teatralną, skorzystać z internetu, napić się kawy. W podręcznym księgozbiorze nasi goście będą mieli do dyspozycji najważniejsze pozycje z zakresu teatrologii, kulturoznawstwa i antropologii widowisk, uzupełnione o liczne materiały audiowizualne.