DEMARCO EUROPEAN ART FOUNDATION

Demarco European Art Foundation – instytucja założona przez Richarda Demarco i prowadzona wspólnie z Terry Ann Newman, realizuje działalność edukacyjną i artystyczną służącą promowaniu dialogu międzykulturowego, organizacji prezentacji na Międzynarodowym Festiwalu Edynburskim, organizacji ekspedycji artystycznych. Jest kontynuacją pracy, którą Demarco realizował jako współzażyciel Traverse Theatre i The Rchard Demarco Gallery. Fundacja zarządza Demarco Archives na które składają się miliony unikalnych fotografii i dzieł artystycznych dokumentujących powojenną historię europejskiej awangardy.