ANAMNESES W TYGODNIKU POWSZECHNYM

W najnowszym „Tygodniku Powszechnym” 47/2013 znajdą Państwo 40-stronicowy dodatek specjalny wydany z okazji rozpoczynającego się we Wrocławiu w niedzielę 24 listopada Międzynarodowego Festiwalu Historycznego „Wiek XX. Anamneses”.

Międzynarodowy Festiwal Historyczny Wiek XX. Anamneses, odbywający się we Wrocławiu w dniach 24-27 listopada, stanowi przestrzeń dla wspólnej debaty historyków, pisarzy, filmowców i artystów, których zainteresowania naukowe i twórcze koncentrują się wokół istotnych momentów dwudziestowiecznej historii. Wiek XX., choć tak nieodległy, obfitujący w tragiczne i mroczne wydarzenia, jest dla nas wiekiem wciąż pełnym białych plam i przekłamań.

Druga edycja Festiwalu nosi tytuł „Rok 1989 – Korzenie wolności”. Stawiamy pytania dotyczące przełomowego dla historii Polski, Europy i Świata momentu, który zmusił nas do przewartościowania wszystkich wartości, przedefiniowania podstawowych kategorii społecznych i politycznych, przeformułowania zadań i celów wspólnoty europejskiej i światowej. Gdzie szukać korzeni naszej wolności? Kiedy naprawdę zaczęły się przemiany, które zamknęły wiek XX, wyprowadzając wiele narodów świata z sideł niewoli? Czy źródeł wolności winniśmy szukać w 1980 roku w Gdańsku? A może w pamiętnym roku 1978, roku wyboru Jana Pawła II? Jaki wpływ na procesy wolnościowe miało dojście do władzy Michaiła Gorbaczowa w 1989? Co tak naprawdę oznaczała dla nas wolność w tamtym czasie?

W 40-stronicowym dodatku specjalnym, wydanym wraz z „Tygodnikiem Powszechnym” 47/2013 z okazji rozpoczynającego się w najbliższą niedzielę festiwalu, znajdą Państwo m.in.:

  • rozważania prof. Tadeusza Sławka o Tadeuszu Mazowieckim,
  • sztukę, która może być lekarstwem – według Richarda Demarco,
  • analizę debaty Miodowicz-Wałęsa, pióra Jarosława Flisa,
  • przedstawienie sylwetki wybitnego historyka Timothy’ego Snydera,
  • rozmowę z Kornelem Morawieckim, przywódca Solidarności Walczącej,
  • wywiad z Joachimem Trenknerem.

Tegoroczna edycja Festiwalu ma być zaczynem namysłu nad wydarzeniami, które rozpoczęły i zamknęły wiek XX, a których rocznice zbliżają się do nas wielkimi krokami: wybuchem I Wojny Światowej oraz obrad Okrągłego Stołu, czerwcowych wyborów w Polsce, powołania rządu nieodżałowanego Premiera Tadeusza Mazowieckiego, obalenia Muru Berlińskiego, słowem: końca komunizmu.

II EDYCJA FESTIWALU

Zapraszamy na II Międzynarodowy Festiwal Historyczny Wiek XX. Anamneses, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 24 –27 listopada. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: ’89 – Korzenie Wolności.

Przez cztery dni będzie można wziąć udział w licznych wydarzeniach, jakie przygotowaliśmy, by możliwie najpełniej i najlepiej opowiedzieć historię przełomu roku 89. Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji Festiwalu są: Richard Demarco, Timothy Snyder oraz Ikjong Joo.

Podczas festiwalu będzie można wziąć udział w debatach, spotkaniach z gośćmi festiwalowymi, dyskusjach panelowych, w których udział wezmą m.in.: Andrzej Paczkowski, Joachim Trenkner, Aleksander Smolar, Ryszard Bugaj, Władysław Frasyniuk, Henryk Wujec, Ireneusz Krzemiński, Mikołaj Ivanov, Kornel Morawiecki. Jednym z elementów programu festiwalowego jest wystawa pt.: „Richard Demarco – obywatel Europy. Przez Żelazną Kurtynę ku nowej Europie.” Wystawa prezentuje i dorobek Richarda Demarco, wieloletniego promotora polskiej sztuki na Międzynarodowym Festiwalu w Edynburgu. Wystawa będzie prezentowana w Kinie Nowe Horyzonty na 1 piętrze. Ponadto w kinie będzie można zobaczyć wystawę fotografii „Jesień Ludów” przygotowaną przez współorganizatora festiwalu Muzeum Historii Polski, natomiast w kawiarni CafeTHEA prezentowana będzie wystawa przygotowana przez Instytut Literacki – „Paryska >>Kultura<<. Dom i ludzie. Na wystawę składają się zdjęcia pochodzące z archiwum z Instytutu Literackiego pod Paryżem. Mało znane fotografie przedstawiają miejsce – dom prawdziwy, w którym mieszkała i pracowała, wspólnie jadała, dbała o ogród grupa ludzi. Wystawa przedstawia intymny obraz nieformalnej rodziny we wnętrzu.

Festiwalowi towarzyszyć też będą pokazy filmowe m.in. telewizyjny zapis słynnej debaty Lecha Wałęsy z Alfredem Miodowiczem z listopada 1988 roku; filmowe nagrania dokonane przez zachodnioniemieckich dziennikarzy podczas wielkich demonstracji ulicznych w miastach byłego NRD, późną jesienią 1989 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowym programem festiwalu. Od 24 listopada w Kinie Nowe Horyzonty będzie czynne biuro festiwalowe.